PREDNOSTI


   Naravni pesek




   Kakovost in trajnost: 

 

Strešniki NOVAK so trajni, tudi po več desetletjih zdrži na strehi kljub zahtevnim podnebnim razmeram, ne da bi spremenili svoje tehnične lastnosti in videz.



   Videz:

 

Streha pokrita s strešniki NOVAK, poleg osnovne naloge, da ščiti objekt pred vremenskimi vplivi, opravlja tudi dekorativno funkcijo. Za njen lepši videz je  poskrbljeno z dodatnim zažčitnim slojem (akril) ki z leti ne obledi.



   Varnost:


Betonski strešnik NOVAK  ščiti tudi pred neprijetnimi vremenskimi pojavi (močni sunki vetra, toča, močni nalivi z vetrom itd.) in dajati pomirjujoč občutek varnosti.



   Teža:


Kritina je izdelana iz betona zato se je drži sloves težke kritine, vendar pa znaša teža te kritne po m2 strehe enako ali celo manj kot m2 strehe pokrite z opečnim zareznikom.



   Varstvo okolja:


Strešnik je izdelan iz materiala ki je prijazen okolju, ne vsebuje strupenih spojin, ki bi ogrožal podtalnico.



   Nezahtevno vzdrževanje:


Z leti uporabe bistveno prispeva k zmanjšanju celotnih stroškov vzdrževanja objekta. 



   Lahka in hitra montaža:


Tudi za zahtevne oblike strešnih konstrukcij, brez dvoma prispeva k zmanjšanju skupnih stroškov izgradnje ali obnove strehe.



   Cena:


Ugodna cena za zelo kvalitetno strešni kritino!!!